СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Економија и јавно управљање

На модулу Економија и јавно управљање студенти се оспособљавају за извођење економско-теоријске анализе са циљем примене на конкретне економске проблеме. Студенти овладавају алатима квантитативне и квалитативне макро и микроекономске анализе, методологијом економских истраживања, применом различитих економско-теоријских модела на економску праксу итд. Нагласак је на развоју знања и вештина неопходних за:

  • анализу комплексних проблема са којима се сусрећу привреда и јавна управа;
  • разумевање начина на који јавне институције управљају јавним ресурсима;
  • креирање и анализу јавних политика;
  • примену мултидисциплинарног приступа у истраживању начина на који држава, тржиште и друштво делују заједно у обликовању друштвено-економских токова;
  • разумевање начина на који функционишу развијене и земље у развоју.

Наставни план студијског програма Економија и јавно управљање можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.