СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Менаџмент у туризму

Студенти после завршетка модулу Менаџмент у туризму оспособљени су за обављање послова у приватном и јавном сектору туризма (хотелијерство, агенцијско пословање, привредне асоцијације, органи управе за туризам, информативно-пропагандна делатност, педагошка активност и сл.) и комплементарним делатностима.

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.