СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Менаџмент предузећа

Свршени студенти модула Менаџмент предузећа стичу менаџерске знања и вештине за успешно управљање и вођење предузећа у приватном и јавном сектору, јавним установама и службам, али и непрофитним организацијама. Знања из савременог менаџмента могу бити примењена на националном, регионалном и међународном нивоу корпоративног управљања, али и у малим и средњим предузећима. Стручњаци овог профила могу радити и као експерти и саветници при министарствима, привредним коморама и органима локалне самоуправе. Студенти развијају способности за:

  • прикупљање,анализу икоришћење информација у процесу одлучивања,
  • решавање сложених проблема управљања предузећем,
  • координисање пословних активности и решавање криза и конфликата, итд.

Скуп послова које могу обављати економисти овог профила обухвата следеће:

  • послови планирања, организовања, вођења и контроле пословних процеса;
  • послови организовања структуре и процеса;
  • послови управљања људским ресурсима;
  • послови мерења перформанси;
  • послови управљања квалитетом;
  • послови управљања пројектима;
  • послови, организационог развоја, реструктурирања, пословног консалтинга.

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.