УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Услови уписа

На конкурс за упис на прву годину студија могу се пријавити кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању.

Страни држављани који имају средње образовање у четворогодишњем трајању могу конкурисати за упис у I годину основних студија ако владају српским језиком и ако поднесу доказ о здравственом осигурању, уз услов да плаћају трошкове студија.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, конкуришу за упис у прву годину основних студија, по претходно обављеној нострификацији њихових сведочанстава стечених у иностранству.

Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству уписују се под истим условима као и други кандидати.