УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у I годину студија полажу пријемни испит из једног предмета по избору, од следећа четири понуђена:

 • ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
 • ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА,
 • МАТЕМАТИКА,
 • СОЦИОЛОГИЈА.

Пријемни испит одржаће се 27. јуна 2024. године.

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању. Наставници Факултета ће припремити посебне приручнике за сваки од предмета из којих се може спремати пријемни испит. Приручници ће се продавати на скриптарници Факултета. Кандидати су дужни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 • Пријемни испит за упис у I годину основних студија организује се независно од броја пријављених кандидата.
 • Пријемни испит организује и спроводи Комисија за упис студената.
 • Пријемни испит траје 90 минута (2 школска часа) и то време је на располагању кандидатима за полагање испита.
 • У току испита кандидат треба да самостално решава испитне задатке, односно одговара на питања. Свако одступање од тих норми или коришћење недозвољених средстава повлачи за собом удаљавање са испита.
 • Питања у тесту су конструисана на три начина:
  • Затворена (са датим модалитетима одговора),
  • Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за одговор),
  • Комбинована – питања код којих не постоји адекватан одговор међу понуђеним модалитетима, па га треба дописати.

Код питања затвореног типа кандидати треба да пронађу и означе тачне одговоре међу понуђеним модалитетима. (Код једног питања може да буде један, два или више тачних одговора међу понуђеним модалитетима. Могуће су и ситуације у којима међу понуђеним нема тачног одговора). У случају питања отвореног типа треба дати што прецизнији и што краћи одговор на постављено питање. Уколико кандидат врши исправке одговора, односно уколико одговор није јасан и недвосмислен – неће се узимати у обзир приликом бодовања. Простор испод питања на која није дао одговор кандидат обавезно треба да прецрта дијагоналном линијом. Након завршетка испитног задатка, задатак се шифрира и тако шифриран оцењује од стране испитне комисије.

Упиши Економски

Студирање на Економском факултету у Нишу обухвата дружење и забаву са вршњацима из других градова и држава, примену стечених знања у пракси, велики број лепих тренутака, стечених пријатеља за цео живот...УПИШИ И ТИ ЕКОНОМСКИ и сазнај како је студирати са нама.