УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

На факултету се сваке године организује припремна настава из предмета који се полажу на пријемном испиту. Припремна настава за пријемни испит организује се из предмета: Основи економије, Пословна економија, Математика и Социологија. Наставу изводе наставници Факултета, а пријемни испит се припрема према уџбеницима за средње школе и приручницима чији је издавач Факултет. Припремна настава организује се у периоду између завршетка наставе у средњој школи и пријемног испита на Факултету (средином јуна).

Како се пријавити за слушање припремне наставе?

Кандидати се могу пријавити на е-маил: upis@eknfak.ni.ac.rs . У наслову е-маила (Subject-у) ставити „Пријава за припремну наставу“, а у самом е-маилу навести име и презиме, контакт телефон и одабрани предмет за слушање припремне наставе (Основи економије, Пословна економија, Математика или Социологија).

Припремна настава за кандидате заинтересоване за упис у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години биће организована током 5 дана.

Припремна настава

Економски факултет у Нишу ће у наредном периоду организовати онлајн припреме пријемног испита за упис на Факултет. Ове припреме ће бити бесплатне и имају за циљ да вам помогну да што боље савладате градиво и успешно урадите пријемни испит

У том смислу, на сајту Факултета се налазе примери тестови из претходних година са решењима. Након тога, биће вам омогућен онлајн контакт са професорима Факултета, и постављени додатни садржаји који ће бити у функцији припрема за пријемни испит.

Преузмите примере тестова из претходних година: