СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Међународни менаџмент

Модул Међународни менаџмент је посвећен проучавању послова спољне трговине, као и девизног и царинског пословања: како припремити робу за извоз, како је увести, оцаринити, припремити за наступ на сајму у иностранству, продати на међународној аукцији, тендеру или берзи, како платити увоз и наплатити извоз, какви се све аранжмани могу закључити са страним партнерима, ризицима и обичајима у спољној трговини, међународним стандардима итд. Осим тога овај смер се бави и међународном трговином услуга, трансфером капитала, међународним финансијама, светском дужничком кризом, архитектуром међународних финансијских институција, царинским и нецаринским баријерама, међународном економском интеграцијом (EU, CEFTA, EFTA, BRICS, NAFTA,…), међународном трговинском политиком, теоријом међународне трговине итд.

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.