СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Финансије, банкрство и осигурање

Модул Финансије, банкарство и осигурање има за циљ развој знања и вештина неопходних за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја финансија, односно за рад у хетерогеној структури институција присутних у привредном систему земље (у пословним банкама и предузећима, у Народној банци Србије и државној администрацији, институцијама у сфери финансијских услуга).

Знања стечена на овом модулу учиниће студенте компетентним за:

  • рад у водећим консалтинг компанијама, брокерско-дилерским друштвима, инвестиционим фондовима и осигуравајућим компанијама,
  • рад на свим сегментима финансијских тржишта: на девизном, тржишту новца и капитала, на берзама и ван њих,
  • анализу свих типова финансијских извештаја, процену економске вредности компанија, као и њихове кредитне способности,
  • аналитичко тумачење пореских и осталих јавних дажбина, прихода и расхода буџетских и ванбуџетских институција.

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.