СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Маркетинг

Завршавањем основних академских студија на модулу Маркетинг стичу се основна маркетинг и менаџмент знања и компетенције за обављање тржишно оријентисаних пословних активности, организован и синхронизован тржишни наступ, спровођење истраживања тржишта, развоја производа, услуга и идеја, стварање препознатљивог корпоративног имиџа, развијање јаких и вредних марки, обављања активности продаје и дистрибуције.

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.