Sigurni u poslu sa ... Evropskom kompjuterskom  vozackom dozvolom
EKONOMSKI FAKULTET NIŠ - SERTIFIKOVANI TEST CENTAR
Na Ekonomskom fakultetu u NIšu, ispit iz Informatike sadržajno odgovara programu predviđenom za polaganje prva četiri modula ECDL testa. Studenti Ekonomskog fakulteta u Nišu mogu doći do ECDL Start sertifikata pod sledećim povlašćenim uslovima:
   1)  uplata za indeks (
JISA Beograd) u dinarskoj protivvrednosti od 37 EUR + PDV (Studenti koji nisu diplomirali imaju popust od  25% na redovnu cenu indeksa; studenti koji su diplomirali plaćaju punu cenu indeksa.)
   2)  uplata Ekonomskom fakultetu u Nišu za sertifikat za položena 4 modula - studenti koji nisu diplomirali plaćaju  20 EUR + PDV  u dinarskoj protivvrednosti, studenti koji su diplomirali plaćaju  40 EUR + PDV  u dinarskoj protivvrednosti.
Nakon dobijanja Start setifikata zainteresovani studenti mogu da polažu i za preostala tri modula i steknu
ECDL Core sertifikat. Doplata za polaganje preostala 3 modula je 10 EUR + PDV po modulu.

Studenti koji su pored Informatike položili i ispit iz Elektronskog poslovanja (sadržajno odgovara programu predviđenom za preostala tri modula ECDL testa) mogu bez polaganja da dobiju
ECDL Core sertifikat sa svih 7 modula. Studenti koji nisu diplomirali plaćaju indeks 27.75 eur (37 EUR sa popustom od 25%), 20 EUR za 4 modula za Start i 3 x 10 EUR za preostala 3 modula za Core sertifikat, u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za PDV). Studenti koji su diplomirali plaćaju indeks 37 EUR (bez popusta), 40 EUR za 4 modula za Start i 3 x 10 EUR za preostala 3 modula za Core sertifikat, u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za PDV).

Kandidati koji žele ECDL sertifikat, a nisu studenti Ekonomskog fakulteta, mogu da dobiju ECDL sertifikat polaganjem ispita koji su usklađeni sa zahtevima ECDL programa i normama propisanim od strane JISA.
prof. dr Radmila Jovanović kabinet II/23  četvrtkom 10:00-12:00 časova
Mr Jovica Stanković kabinet II/25 svakog radnog dana 10:00-14:00 časova
Dr Ognjen Radović kabinet II/25 svakog radnog dana 10:00-14:00 časova