Sigurni u poslu sa ... Evropskom kompjuterskom  vozackom dozvolom
Šta dobijaju studenti Ekonomskog fakulteta?

Vlasnik ECDL diploma poseduje medunarodno priznanje da je apsolvirao osnovna znanja iz oblasti informacionih tehnologija.
PosedovanjeECDL diplome znacajno olakšava zapošljavanje u Srbiji.
Medunarodni karakter ECDL sertifikata olakšava zapošljavanje u svim zemljama sveta.

Kako do ECDL diplome?

Da bi studenti Ekonomskog fakulteta stekli ECDL diplomu, neophodno je da se posebno registruju za ECDL/ICDL certifikacioni proces i dobiju ECDL indeks-skills card u kojem se evidentiraju savladani sadržaji pojedinih modula. Ekonomski fakultet u Nišu, studentima fakulteta omogucuje polaganje za dobijanje OSNOVNE ECDL
diplome.
EKONOMSKI FAKULTET NIŠ - SERTIFIKOVANI TEST CENTAR