Univerzitet u Nišu
Ekonomski fakultet
VEŽBE IZ INFORMATIKE

Vežbe iz predmeta INFORMATIKA izvode se u Računarskoj učionici 1. Vežbe se održavaju dva puta nedeljno po dva sata (120 min.) po rasporedu za vežbe.

Tekst zadataka sa vežbi su u pdf formatu, pa je za njihovo čitanje potrebno da imate instaliran Adobe Acrobat Reader. Ukoliko ga nemate na svom računaru, kliknite na ovaj link. Rešenja zadataka su zapakovana.

1. Upoznavanje sa Windows XP operativnim sistemom.

2. Windows XP. Windows Explorer

3. Upoznavanje sa Microsoft Wordom (1). Radna površina (meniji, trake alata, klizači, statusna linija). Struktura dokumenta (page setup), način prikaza (print layout), uvećanje (zoom). Unos teksta i kretanje po dokumentu. Obeležavanje teksta i premeštanje delova teksta. Formatiranje teksta. Dokumenti i datoteke (snimanje, otvaranje, novi dokument).

4. Microsoft Word (2). Formatiranje teksta (meni Font). Formatiranje pasusa (alati i meni Paragraph). Liste nabrajanja (Bullets and Numbering). Brisanje i umetanje elemenata. [Vezbe]

5. Microsoft Word (3). Tabele (kreiranje alati i meni). Unos, premeštanje, brisanje elemenata. Selekcija ćelija, redova i kolona. Dodavanje novih redova i kolona. Spajanje ćelija. Formatiranje tabele alatima. Meni Borders and Shading. Editor formula. Numerisanje strana. Zaglavlje i podnožje (header and footer). Pregled dokumenta pre štampe. Štampanje dokumenta. [Vežbe]

6. Microsoft Word (4). Zadaci za vežbanje. [Zadatak 1] [Rešenje] [Zadatak 2] [Rešenje] [Zadatak 3] [Rešenje] [Zadatak 4] [Rešenje]

7. Microsoft Office. Microsoft Excel (1). Osnove tabelarnih proračuna. Radna površina (meniji, trake alata, klizači, statusna linija). Struktura dokumenta (Radne sveske - workbook, radni listovi - worksheets, ćelije - cell). Adresa ćelije. Unos podataka u ćeliju i kretanje po dokumentu. Traka za adresu i formulu. Osnovni tipovi podataka (tekst, broj, formula). Obeležavanje teksta (ctrl, shift, strelice) i premeštanje delova teksta (miš, copy-paste). Aritmetički izrazi (+,-,*,/,^). Dokumenti i datoteke (snimanje, otvaranje, novi dokument). [Vežbe]

8. Microsoft Excel (2). Matematičke funkcije. [Vežbe]

9. Microsoft Excel (3). IF funkcija. [Vežbe]

10. Microsoft Excel (4). SUMIF funkcija. [Vežbe]

11. Microsoft Excel (5). Imenovanje ćelija (parametara) . [Vežbe]

12. Microsoft Excel (6). Logičke funkcije (AND, OR) . [Vežbe]

13. Microsoft Excel (7). Priprema za kolokvijum I. [Zadatak 1] [Zadatak 2] [Zadatak 3] [Zadatak 4] [Zadatak 5] [Rešenja zadataka]

14. Microsoft Excel (8). Šta-Ako analiza. [Vežbe]

15. Microsoft Excel (9). Goal Seek analiza. [Vežbe]

16. Microsoft Excel (10). Goal Seek analiza. [Vežbe]

17. NOVO !!!   Svi zadaci u Microsoft Excelu u jednoj ZIP arhivi. [Excel arhiva]

18. SQL(1). [Prirucnik 1.deo][Struktura baze]

19. SQL(2). [Prirucnik 2.deo]

20. SQL(3). [Prirucnik 3.deo]

21. SQL(4). [Prirucnik 4.deo]

22. Vezbe za II kolokvijum [Vezbe]
Access kopija baze [Baza] i razlike izmedju SQL i Accessa [pdf][doc]
Web sajt predmeta
Informatika
informatika
Prof. dr Radmila Jovanović  /  Prof. dr Slavoljub Milovanović  /  Mr Ognjen Radović  /  Mr Jovica Stanković  /  dipl. ing Ivana Marković