O nama

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Ekonomski fakultet u Nišu postao je, tokom vremena, prepoznatljiv i po veoma uspešnoj organizaciji naučnih skupova. Posebno mesto, pri tome, pripada naučnom skupu o regionalnom razvoju i demografskim tokovima koji se, počev od 1996. organizuje svake godine, pri čemu se broj učesnika, kao i broj zemalja iz kojih autori dolaze, permanantno povećava.

Naučni skup

Naučni skup pod nazivom “Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope” - svojevrsna niška škola o regionalnom razvoju i demografskim tokovima, biće organizovan i ove godine 28. put.

S obzirom na aktuelnost tematike, bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da svojim referatom i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa.

TEMATSKA PODRUČJA

  • Problemi i politike regionalnog razvoja
  • Urbani razvoj i pametni gradovi (sesija posvećena Projektu Horison Widera Twinning for excellence in Smart and Resilient Urban Development: Advanced Data Analytics Approach, UR-DATA)
  • Aktuelni demografski procesi
  • Ostala pitanja regionalnog razvoja i demografskih tokova

23. jun
2023

Niš
Srbija

100
učesnika

04
uvodničara

O naučnom skupu

1. Rad u zborniku radova može imati najviše tri autora. Rad mora imati najmanje 6, a najviše 10 stranica.

2. Uputstvo za tehničku pripremu i formatiranje rada daje se kao poseban dokument. - Templejt (srpski) , Template (engleski).

3. U zborniku radova biće objavljeni samo recenzirani radovi. Radovi koji nisu urađeni prema priloženom uputstvu ili nisu dostavljeni do naznačenog roka, neće se štampati u zborniku radova.

4. Radove sređene u skladu sa uputstvom i sa svim potrebnim elementima slati na adresu: rr2023@eknfak.ni.ac.rs

5. Krajnji rok za dostavljanje radova je 30.04.2023. godine.

Informacije o prihvaćenim radovima biće objavljene 01. juna 2023.

Kotizacija za štampanje rada iznosi 60 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Kotizacija za drugog autora iznosi 40 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Kotizacija za studente doktorskih studija iznosi 30 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. U iznos kotizacije uključen je PDV.

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Ekonomskog fakulteta br. 840-1683666-17 posle dobijanja obaveštenja o prihvatanju rada.
Kotizacija se može uplatiti i na dan održavanja naučnog skupa.
Za inostrana plaćanja slediti sledeće instrukcije.

Kotizacija uključuje tematski zbornik, konferencijski materijal, osveženje tokom Skupa i ručak posle Skupa.

Plaćanje kotizacije i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.

Zvanični jezici Naučnog skupa su srpski i engleski.

1. Dr Živorad Gligorijević, predsednik
2. Dr Vladislav Marjanović, Ekonomski fakultet, Niš, zamenik predsednika
3. Dr Tadija Đukić, dekan, Ekonomski fakultet, Niš
4. Dr Dragana Radenković Jocić, prodekan, Ekonomski fakultet Niš
5. Dr Boban Stojanović, Ekonomski fakultet, Niš
6. Dr Suzana Stefanović, Ekonomski fakultet Niš
7. Dr Vinko Lepojević, Ekonomski fakultet, Niš
8. Dr Petar Veselinović, Ekonomski fakultet, Kragujevac
9. Dr Danica Šantić, Geografski fakultet, Beograd
10. Dr Edvard Jakopin, Univerzitet "Union - Nikola Tesla" Beograd
11. Dr Aura Reggiani, University of Bologna, Italy
12. Dr John Östh, Oslo Metropolitan University, Norway
13. Dr Claudia Hedwig Yamu, Oslo Metropolitan University, Norway
14. Dr Peter Nijkamp, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands
15. Dr Karima Kourtit, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands
16. Dr Alessandro Lue, Poliedra, Politecnico di Milano, Italy
17. Dr Marijana Božinova, rektor, Stopanska akademija D.A. Tsenov, Svištov, Bugarska
18. Dr Mijat Jocović, dekan, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
19. Dr Marko Đogo, dekan, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
20. Dr Milenko Krajišnik, dekan, Ekonomski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
21. Dr Vitomir Starčević, prodekan, Fakultet poslovne ekonomije, Bijelјina, Republika Srpska, BiH
22. Dr Jasmina Starc, dekan, Fakultet za biznis i menadžment, Novo Mesto, Slovenija
23. Dr Božidar Velјković, Alma Mater Europea Univerzitet Maribor, Slovenija
24. Dr Anton Vorina, Poslovno-komercijalna šola Celјe, Višja strokovna šola, Slovenija
25. Dr Predrag Trpeski, Ekonomski fakultet Skopje, Republika Severna Makedonija.

1. Dr Dragana Radenković Jocić, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, predsednik
2. Dr Ivan Marković, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, član
3. Dr Bilјana Đorđević, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, član
4. Dr Dragan Petrović, Ekonomski fakultet, Niš, član
5. Sandra Milanović, Ekonomski fakultet, Niš, član
6. Dr Jelena Radojičić, Ekonomski fakultet, Niš, član
7. Ivana Marjanović, Ekonomski fakultet, Niš, član
8. Ivana Ranđelović, Ekonomski fakultet, Niš, član
9. Marina Stanojević, Ekonomski fakultet, Niš, član
10. Aleksandar Manasijević, student doktorskih studija, Ekonomski fakultet, Niš, član.

Program Konferencije

Preuzmite Program 28. naučnog skupa

Program konferencije

Predavači

Martin Klaucke

European Commission, EU

Saša Drezgić

University of Rijeka, CRO

Carlo Sessa

ISINNOVA Institute, IT

Peter Nijkamp

Open University, NL

Satnica naučnog skupa

-

Otvaranje
skupa

-

Uvodna
predavanja

-

Ekspertski
panel

-

Prezentacije
radova

Partneri skupa

Kontakt

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU

Adresa:
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Niš
SRBIJA

Telefon:
+ 381 18 528 601

Email:
rr2023@eknfak.ni.ac.rs

GPS:
N 43.31757, E 021.89144