Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Трговина: принципи, структура и развој

Трговина: принципи, структура и развој


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 417

ISBN 978-86-6139-053-1


Др Сретен Ћузовић

Уџбеник обрађује проблематику трговине кроз савремену теорију и праксу тржишно развијених земаља. Тежиште је на макроекономским проблемима трговине као интегралне привредне делатности. Садржај и структура књиге држе корак са науком о трговини развијених тржишних привреда. Књига обрађује и нове теме и проблеме који до сада нису били довољно обрађивани или нису обрађивани уопште. Укратко речено, уџбеник има за циљ да пружи неопходну теоријску основу за изучавање науке о трговини.

Упис

Студентске организације

AISEC