Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Спољнотрговинско и царинско пословање

Спољнотрговинско и царинско пословање


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2017

Број страна: 473

ISBN 978-86-6139-133-0


Др Иван Марковић, Др Милош Тодоровић

Област којем се бави уџбеник „Спољнотрговинско и царинско пословање“ дефинисана је великим бројем закона, уредби и бројним примерима из праксе. Појашњење обимне и комплексне материје почиње приказом елементарних појмова, као што су светско тржиште, светска Цена, правила међународне трговине, итд. Уџбеник се, даље, бави објашњењем односа општих принципа и решења примењених у позитивним законским прописима. Ова књига је одличан водич за упознавање с могућностима које се могу реализовати у спољној трговини.

Упис

Студентске организације

AISEC